Lär dig förstå villkoren för ditt företagslån

Att ta ett företag lån kan vara ett viktigt steg för att finansiera ditt företags tillväxt eller hantera en plötslig och oförutsedd utgift. Utmaningar och kriser som ett mindre företag kan drabbas av inkluderar till exempel minskning av försäljning, en större kund som inte betalar i tid eller en större konkurrent som tar marknadsandelar. I dessa situationer kan ett företagslån vara ett sätt att säkerställa att företaget kan fortsätta sin verksamhet. Men innan du undertecknar några papper eller accepterar ett erbjudande, är det viktigt att förstå villkoren och vad som förväntas av dig som låntagare. Här följer de viktigaste faktorerna att väga in och jämföra när du fattar beslut om vilket företagslån du ska ta.

Ränta och avgifter
Utöver den totala lånesumman är räntan och eventuella avgifter bland de viktigaste faktorerna att tänka på när du tar ett företagslån. Räntan är den kostnad du betalar för att låna pengar, medan avgifter kan inkludera allt från uppläggningsavgifter till avslutningsavgifter. Det är viktigt att förstå hur dessa kostnader påverkar den totala kostnaden för lånet och att jämföra dessa kostnader mellan olika långivare för att hitta det bästa lånet. Bästa siffran att jämföra med i det här avseendet är den effektiva räntan som inkluderar löpande räntekostnader såväl som avgifter.

Återbetalningstid
Återbetalningstiden är den tid du har på dig att betala tillbaka lånet. Hur lång tid du kan få på dig varierar mellan olika långivare. Det är viktigt att du väljer en återbetalningstid som passar med den ekonomiska situationen i ditt företag. En kort återbetalningstid innebär att lånet kostar mindre totalt sett, men betyder såklart också att du får betala in större summor varje månad.

Säkerhet
Vissa lån kräver att du har någonting att ge som säkerhet för att få ta lånet. Säkerhet för ett lån kan vara allt från en fastighet, till fordon eller andra tillgångar. Att kunna ställa upp någonting som säkerhet innebär i regel att du kan få ett lån med lägre ränta och bättre villkor. Det innebär dock också att du kan riskera att bli av med tillgången om du inte har förmåga att betala lånet.

Lånebelopp
Lånebeloppet är självklart också en viktig faktor att tänka på. Beloppet ska förstås täcka din planerade investering eller den oförutsedda utgift som uppstått, men du måste också klara av att betala tillbaka.

Flexibilitet
Hur stor flexibilitet tillåter lånevillkoren? Att villkoren är flexibla är viktigt om det är så att ditt företags förutsättningar förändras under låneperioden. Kan du till exempel förtidslösa lånet utan extra kostnader?

Ansökningsprocessen
Hur ansökningsprocessen ser ut för lån varierar mellan olika långivare och olika typer av lån. Vissa kräver en omfattande ansökningsprocess där du måste tillhandahålla detaljerade finansiella uppgifter och dokumentation. Andra processer är enklare, medan andra kan erbjuda en enklare process. Ansökningsprocessen påverkar även hur lång tid det tar innan du kan få utbetalningen. I det avseendet är det viktigt att du tar hänsyn till när du behöver ha lånebeloppet. Vissa företagslån kan betalas ut redan några timmar efter att du ansökt om lånet. Du får dock vara beredd på att företagslån med snabba utbetalningstider kan vara dyrare än de där ansökningen tar längre tid. Långivaren tar generellt sett en högre risk när de betalar ut lån utan lika omfattande kontroller.